Groepen

We functioneren binnen allerlei groepen. Denk aan netwerkgroepen, intervisiegroepen, kwaliteitskringen, beroepsverenigingen, werknemersorganisatie’s en dergelijke.

Een workshop paardencoaching kan prima met een grotere groep gevolgd worden.

Als netwerkgroep of beroepsvereniging een workshop paardencoaching volgen, geeft een extra impuls aan de onderlinge contacten en biedt een andere invulling waar nog vaak aan teruggedacht zal worden. Een workshop paardencoaching is ook leuk als teamuitje. Hierbij staat het plezier en het delen van de ervaring centraal, met een knipoog naar samenwerking en communicatie.

Zo kennen we ook leergroepen. Paardencoaching is een prima middel om binnen een training vaardigheden te ontwikkelen en te experimenteren met ‘nieuw’gedrag. De inzichten bieden een mooi kader om tijdens het verdere verloop van de training op terug te grijpen. De impact van de leerervaringen zijn groot en helpt om blijvende veranderingen te realiseren als men dat wil.

Natuurlijk zijn we graag bereid om mee te denken over de mogelijkheden om een evenement of activiteit voor (grotere) in te vullen met de paarden. Een brainstorm met capuccino is altijd mogelijk.

 

 

 

 

 

Comments are closed.